Plastics. Made in Croatia.

Fondovi

OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ULAGANJEM U NOVE STROJEVE I OPREMU

 Tvrtka PREPLAM d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt

„ Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 Svrha (cilj) Poziva
Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta

Specifični cilj projekta:
Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: „ Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
Naziv poziva: “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” KK.03.2.1.15.0038
Trajanje: 19.06.2018.-19.06.2021
Vrijednost projekta: 2.591.250,00 kn
EU sufinanciranje:  934.050,00 kn

Očekivani rezultati provedbe: 
Porast zapošljavanja
Povećani prihod od prodaje
Povećani prihod od izvoza

UVOĐENJE PROCESA DIGITALIZACIJE U TVRTKU PREPLAM D.O.O.

Tvrtka PREPLAM d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt

„Uvođenje procesa digitalizacije u tvrtku PREPLAM d.o.o.“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 Svrha (cilj) Poziva
Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:
Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: „Uvođenje procesa digitalizacije u tvrtku PREPLAM d.o.o.“
Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0240
Trajanje: 15.01.2020.-15.07.2021
Vrijednost projekta: 639.352,50 kuna
EU sufinanciranje:  358.037,40 kuna

Očekivani rezultati provedbe: 
Novonabavljena IKT oprema instalirana i u uporabi
Zaposleno i interno obučeno 4 novih djelatnika do kraja 2021. godine
Prihodi od prodaje povećani za 26% do 2021