Potvrđeni
ISO 9001:2015, Kosher
Najbolji
#1 u Hrvatskoj
Profesionalni
Imamo znanje i iskustvo
KONTAKTIRAJTE NAS

UVOĐENJE PROCESA DIGITALIZACIJE U TVRTKU PREPLAM D.O.O.

Tvrtka PREPLAM d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt
„Uvođenje procesa digitalizacije u tvrtku PREPLAM d.o.o.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:

  •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „Uvođenje procesa digitalizacije u tvrtku PREPLAM d.o.o.“
  • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“  ; KK.03.2.1.19.0240
  • Trajanje: 15.01.2020.-15.07.2021.
  • Vrijednost projekta: 639.352,50 kuna
  • EU sufinanciranje:  358.037,40  kuna

Očekivani rezultati provedbe:  

  • Novonabavljena IKT oprema instalirana i u uporabi        
  • Zaposleno i interno obučeno 4 novih djelatnika do kraja 2021. godine
  • Prihodi od prodaje povećani za 26% do 2021

Kontakt: preplam@preplam.hr , www.preplam.hr   Za više informacija : www.strukturnifondovi.hr