Potvrđeni
ISO 9001:2015, Kosher
Najbolji
#1 u Hrvatskoj
Profesionalni
Imamo znanje i iskustvo
KONTAKTIRAJTE NAS

OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ULAGANJEM U NOVE STROJEVE I OPREMU

Tvrtka PREPLAM d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt
Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta

Specifični cilj projekta:

  •  Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „ Opremanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u nove strojeve i opremu“
  • Naziv poziva:  “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” KK.03.2.1.15.0038
  • Trajanje: 19.06.2018.-19.06.2021.
  • Vrijednost projekta: 2.591.250,00 kn
  • EU sufinanciranje:  934.050,00 kn

Očekivani rezultati provedbe:  

  • Porast zapošljavanja     
  • Povećani prihod od prodaje
  • Povećani prihod od izvoza

Kontakt: preplam@preplam.hr , www.preplam.hr   Za više informacija : www.strukturnifondovi.hr